ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

by Pawint Saeku @12 ก.ย. 65 15:54 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและ บัญชีไปแล้วนั้น

บัดนี้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้


ลำดับเลขที่นั่งสอบสอบได้ที่
1.นางสาวศศิวิมล รุ่งบานจิตลำดับที่ 1
2.นางสาวกนกพร ใจเพียรสำรองลำดับที่ 1
3.นายภาณุวิชญ์ บุญเนื่องสำรองลำดับที่ 2

โดยให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2565

Relate topics