ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

by Pawint Saeku @1 ส.ค. 65 11:10 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th เท่านั้น กำหนดการรับสมัคร
วันที่1 - 19สิงหาคม 2565เปิดรับสมัคร
วันที่25สิงหาคม 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันที่29สิงหาคม 2565สอบข้อเขียน
วันที่2กันยายน 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่7 - 8กันยายน 2565สอบสัมภาษณ์

Relate topics