ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ค. 2565

by Pawint Saeku @8 มิ.ย. 65 12:18 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA RC)
สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพรอบที่ 2
ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565


Relate topics