ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 24-26 ม.ค. และ 22-23 ก.พ. 2565

by Pawint Saeku @11 ม.ค. 65 12:05 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA RC)
สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 และ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565


Relate topics