ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

by Pawint Saeku @15 พ.ย. 64 14:54 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ทั้ง 6 อัตรา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการ คัดเลือกตามเอกสารที่ได้แนบด้านล่าง

Relate topics