สถาบันนโยบายสาธารณะประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

by Pawint Saeku @2 พ.ย. 64 11:29 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขประจำตัวสอบชื่อ – สกุล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
001นายญัตติพงศ์ แก้วทอง
002นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
003นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี
004นางสาวจินดาวรรณ รามทอง
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
005นายภวินท์ แซ่คู
006นางสาวอิสรา มิตรช่วยรอด

Relate topics