ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

  • photo  , 1000x750 pixel , 153,356 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 137,077 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 142,210 bytes.
  • photo  , 1044x783 pixel , 195,485 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 143,246 bytes.

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด นราธิวาส  ร่วมทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ.ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส

Relate topics