ลงพื้นที่ ดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหาร

  • photo  , 735x551 pixel , 150,161 bytes.
  • photo  , 735x551 pixel , 137,850 bytes.
  • photo  , 735x551 pixel , 157,924 bytes.
  • photo  , 735x551 pixel , 144,867 bytes.

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมกับ สปสช เขต12  ลงพื้นที่  ดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหาร  วันที่ 17-18 มีนาคม 2564 ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รับชมวีดีโอ ได้ที่ ... https://www.facebook.com/ppi.psu.ac.th