ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์ ช่วยกันสู้โควิด วิธีดูแลตัวเอง และ คู่มือวัคซีนสุ้โควิด ฉบับประชาชน

@7 พ.ค. 64 16:40
ชวนคนไทยการ์ดอย่าตก สสส ส่งสื่อรณรงค์คู่มือวัคซีนสุ้โควิด ฉบับประชาชน ช่วยกันสู้โควิด สู้ โควิด ไปด้วยกันวิธีดูแลตัวเอง-เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา-19ที่ มา สสส

ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่เพื่อจ้างงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ. สงขลา

@27 เม.ย. 64 15:10
ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่เพื่อจ้างงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลาสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่

@22 เม.ย. 64 14:52
ประกาศ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับคนทำงาน ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลรูสะมิแล อำเอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ตำแหน่ง และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ " ดังนี้นางสาวอนิส สาแหละนางสาวซารีฟะห์ ยูโซ๊ะนางสาวกัสมะห์ ตาน

เวทีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะการขับเคลื่อน CBT อันดามัน

@7 เม.ย. 64 22:59
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. จัดเวทีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะการขับเคลื่อน CBT อันดามัน วันที่ 3 เมษายน 2564 จ.กระบี่

ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

@7 เม.ย. 64 22:42
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด นราธิวาส ร่วมทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ.ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส

ลงพื้นที่ ดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหาร

@7 เม.ย. 64 13:16
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมกับ สปสช เขต12 ลงพื้นที่ ดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหาร วันที่ 17-18 มีนาคม 2564 ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาสรับชมวีดีโอ ได้ที่ ... https://www.facebook.com/ppi.psu.ac.th

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

โครงการปลูกผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดเนินพิจิตร (โรงเรียนวัดเนินพิจิตร)

โครงการปลูกผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดเนินพิจิตร (โรงเรียนวัดเนินพิจิตร)

นักเรียนช่วยกันปลูก ผักบุ้ง กวางตุ้ง ในล้อยาง ทำให้มีผักส่งโครงการอาหารกลางวัน และจำหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน@06 ก.ย. 62 14:15
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)

1.มีบ่อปลาดุก จำนวน.......ุ6...บ่อ และปล่อยลูกปลาดุก จำนวน....100....ตัว 2.นักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยงปลาดุก@06 ก.ย. 62 12:13
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านควนโส)

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านควนโส)

1.มีผักบุ้งปลอดสารพิษ ส่งโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 40 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ 2.ผลผลิตที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวัน จำหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน@05 ก.ย. 62 21:13
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่าร้าง (โรงเรียนบ้านเก่าร้าง)

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่าร้าง (โรงเรียนบ้านเก่าร้าง)

1.นักเรียนได้กินผักเพิ่มมากขึ้น 2.โรงเรียนมีแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย@05 ก.ย. 62 15:36
โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินโรงเรียนบ้านทุ่งไพล (โรงเรียนบ้านทุ่งไพล)

โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินโรงเรียนบ้านทุ่งไพล (โรงเรียนบ้านทุ่งไพล)

ผลผลิตที่ได้ ปลาดุก 2,000 ตัว จำนวน 1 บ่อ ที่เลี้ยงไว้สามารถส่งเข้าสู่โรงครัวของโรงเรียน และเป็นเมนูอาหารในมื้อกลางวัน จำนวน 100 กิโลกรัม ในปีการศึกษา ปลานิล ปลาทับทิมเลี้ยงในบ่อเดียวกันอย่างละ 500 ตัวจำนวน 1 บ่อ ที่เลี้ยงไว้สามารถส่งเข้าสู่โรงครัวของโรงเรียน และเป็นเมนูอาหารในมื้อกลางวัน จำนวน 50 กิโลกรัม ในปีการศึกษา ปลาหมอ 500 ตัว จำนวน 1 บ่อ ที่เลี้ยงไว้สามารถส่งเข้าสู่โรงครัวของโรงเรียน และเป็นเมนูอาหารในมื้อกลางวัน จำนวน 20 กิโลกรัม ในปีการศึกษา 2.นักเรียนได้กินปลาที่แม่ครัวทำเป็นเมนูอาหาร ทำให้ได้รับโปรตีนจากเนื้อปลา 3.นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง โภชนาการสมวัย@05 ก.ย. 62 15:32
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่าร้าง (โรงเรียนบ้านเก่าร้าง)

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่าร้าง (โรงเรียนบ้านเก่าร้าง)

มีโรงเรือนในการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 1โรงเรือน เพื่อเตรียมนำก้อนเห็ด จำนวน 300 ก้อนมาเพาะเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน@05 ก.ย. 62 15:30