ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

@11 พ.ย. 65 14:50
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะได้มีการปรับการใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยจากเดิมใช้งานที่เว็บไซต์ https://webmail.psu.ac.th และ https://webmail2.psu.ac.th/ เปลี่ยนเป็น http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.thและชื่อเข้าใช้อีเมล์จาก example@emai

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ