สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Kick Off “บูรณาการกลไกความร่วมมือ นวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี”

@31 ส.ค. 65 14:23
Kick Off โบูรณาการกลไกความร่วมมือ นวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานีโ วันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 12.30 โ 16.30 น. ณ ห้องทิวลิป 1 โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ และช่องทาง Facebook Live สื่อสร้างสุขภาคใต้

ทดสอบ การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

@8 มิ.ย. 65 09:16

ทดสอบ การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

หัวข้อทั้งหมด