มัสยิดบ้านเเหนือปลอดยาสูบ ด้วยหลักคำสอนการส่งเสริมความดีและยับยั้งความชั่ว

มัสยิดบ้านเเหนือปลอดยาสูบ ด้วยหลักคำสอนการส่งเสริมความดีและยับยั้งความชั่ว

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม มัสยิดบ้านเเหนือปลอดยาสูบ ด้วยหลักคำสอนการส่งเสริมความดีและยับยั้งความชั่ว
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2558
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา หาดใหญ่ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

มีการประกาศมัสยิดปลอดยาสูบ โดยดำเนินการ ดังนี้
- ทุกวันศุกร์จะมีการละหมาด เป็นการส่งเสริมความดีและยับยั้งความชั่ว อิหม่ามจะเทศนาสั่งสอนพิษภัยของยาสูบ (การรณรงค์ต่อต้านยาสูบ ถือว่าเป็นการยับยั้งความชั่ว) และออกกติกาให้ผู้มาละหมาดในมัสยิดทุกคนห้ามสูบยาสูบในมัสยิดและบริเวณมัสยิด
- ในตัวอาคารและนอกตัวอาคารของมัสยิด มีการติดป้ายงดสูบยาสูบในเขตพื้นที่ทั้งหมด
- มีการขยายการดำเนินงานไปยังโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของมัสยิดบ้านเหนือ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

  • สารคดีมัสยิดบ้านเหนือ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย sirimon sirimon เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 14:57 น.