สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)

Public Policy Institute

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์ ช่วยกันสู้โควิด วิธีดูแลตัวเอง และ คู่มือวัคซีนสุ้โควิด ฉบับประชาชน

@7 พ.ค. 64 16:40
ชวนคนไทยการ์ดอย่าตก สสส ส่งสื่อรณรงค์คู่มือวัคซีนสุ้โควิด ฉบับประชาชน ช่วยกันสู้โควิด สู้ โควิด ไปด้วยกันวิธีดูแลตัวเอง-เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา-19ที่ มา สสส

เวทีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะการขับเคลื่อน CBT อันดามัน

@7 เม.ย. 64 22:59
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. จัดเวทีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะการขับเคลื่อน CBT อันดามัน วันที่ 3 เมษายน 2564 จ.กระบี่

ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

@7 เม.ย. 64 22:42
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด นราธิวาส ร่วมทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ.ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส

หัวข้อทั้งหมด

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน