ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่อดีดีกลาง)
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ อาคารสัตวแพทยศาสตร์ ตึก F ชั้น 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 053-948075, 089-5592474
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • การแจ้งเหตุ
 • การมีส่วนร่วม
 • คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม
 • ชุมชน
 • ดิจิทัล
 • เฝ้าระวัง
 • สุขภาพหนึ่งเดียว

ภาพถ่าย

วีดิโอ

 • จุดเริ่มต้นผ่อดีดีถึงปัจจุบัน (Eng sub)
 • การใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี
 • การตอบสนองเมื่อได้รับแจ้งเหตุสัตว์ป่วย/ตายผ่านแอปพลิเคชันผ่อดีดี
 • ผลสำเร็จการใช้งานระบบผ่อดีดีโดย ทต.หนองควาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • ผลสำเร็จการใช้งานระบบผ่อดีดีโดย สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 • "APP FIGHTS BIRD FLU" โดยสำนักข่าว NHK ประเทศญี่ปุ่น
 • "Thailand's Disease Detectives" โดยสำนักข่าว BBC ประเทศอังกฤษ
 • "Thailand's Disease Detectives" โดยสำนักข่าว BBC ประเทศอังกฤษ (Radio News)
 • แนวโน้มและอนาคตของระบบเฝ้าระวังโรคในยุค 5.0 - Ending Pandemics, USA

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มช. (ผ่อดีดีกลาง) ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มช. (ผ่อดีดีกลาง) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2019 14:39 น.