รูปแบบเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม รูปแบบเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ชุดความรู้การจัดการแปลงสวนยางพารา จำนวน 10 รูปแบบ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มกิจกรรมการเกษตรประเภทอื่นๆในสวนยางพารา

รายละเอียด ดังนี้

1. รูปแบบวนเกษตรปลูกสลับแถวเดี่ยวระยะ 3 X 8 เมตร ต่อไร่มียาง 42 ต้น พืชร่วมไม้ยืนต้นอื่น 42 ต้น พืชแซมทนร่ม ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง สัตว์อิงอาศัยหลบภัยทำรังวางไข่

2. รูปแบบวนเกษตรสลับยางแถวคู่ระยะ 3 X 8 เมตร ต่อไร่มียาง 56 ต้น พืชร่วมไม้ยืนต้นอื่น 28 ต้น พืชแซมทนร่ม ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง สัตว์อิงอาศัยหลบภัยทำรังวางไข่

3. รูปแบบวนเกษตรสลับยางแถวคู่ระยะ 3 X 8 เมตร ต่อไร่มียาง 54 ต้น ไม้ยืนต้นอื่น 30 ต้น พืชแซมทนร่ม ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง สัตว์อิงอาศัยหลบภัยทำรังวางไข่

4. รูปแบบวนเกษตร ระยะ 3 X 8 เมตร มียาง 66 ต้นต่อไร่ สลับในแถวไม้ยืนต้นอื่น 20 ต้น พืชแซมทนร่ม ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง สัตว์อิงอาศัยหลบภัยทำรังวางไข่

5. รูปแบบวนเกษตร ระยะ 3 X 8 เมตร มียาง 69 ต้นต่อไร่ สลับในแถวไม้ยืนต้นอื่น 15 ต้น พืชแซมทนร่ม ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง สัตว์อิงอาศัยหลบภัยทำรังวางไข่

6. รูปแบบวนเกษตรยางระยะ 3 X 8 เมตรมียาง 48 ต้น ไม้ยืนต้นอื่นล้อมบังลม 24 ต้น พืชแซมทนร่ม ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง สัตว์อิงอาศัยหลบภัยทำรังวางไข่

7. รูปแบบวนเกษตรปลูกยางเป็นแถบระยะ 4 X 8 เมตร มีจำนวน 44 ต้นต่อไร่ ไม้ยืนต้นอื่นเป็นแนวบังลม 14 ต้น พืชแซมทนร่ม ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง สัตว์อิงอาศัยหลบภัยทำรังวางไข่

8. รูปแบบวนเกษตรยางเป็นแถบระยะ 4 X 8 เมตร 48 ต้นต่อไร่ สลับแถวไม้ยืนต้นอื่น 15 ต้น พืชแซมทนร่ม ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง สัตว์อิงอาศัยหลบภัยทำรังวางไข่

9. รูปแบบวนเกษตรยางขยายแถว 5X4X14 เมตร 54 ต้น สลับแถวไม้ยืนต้นอื่น 16 ต้น พืชแซมทนร่ม ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง สัตว์อิงอาศัยหลบภัยทำรังวางไข่

10. รูปแบบวนเกษตรยางขยายแถวคู่ระยะ 5X4X10 เมตร มียาง 54 ต้น ไม้ยืนต้นอื่นเป็นแนวบังลม 32 ต้น พืชแซมทนร่ม ผักพื้นบ้าน สมุนไพร ไม้ประดับ สัตว์เลี้ยง สัตว์อิงอาศัยหลบภัยทำรังวางไข่และนำรูปแบบไปถ่ายทอดกับเกษตรกรชาวสวนยาง

ซึ่งมีแปลงต้นแบบ คือของนายนิวัฒน์ เนตรทองคำ อยู่หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ โทรศัพท์ 087-3907426 พื้นที่ถือครองทั้งหมด 13 ไร่ มีการปลูกพืช เช่น กล้วย ผักกูด หมาก มะละกอ แตงกวา บวบ ฯลฯ ไม้ผล ไม้ใช้สอย พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ปีก (เป็ด ไก่บ้าน ไก่ป่า) และสัตว์น้ำ(ปลาดุก ปลาหมอ กุ้ง) การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงหมู การทำปุ๋ย

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • เกษตรผสมผสาน
  • พืชร่วมยาง

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

  • นิวัฒน์ฟาร์ม คลองหอยโข่ง vdoPresent
  • นิวัฒน์ฟาร์ม คลองหอยโข่ง Presentation

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย wanna wanna เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 21:52 น.