อุปกรณ์สาธิตปอดจำลองขณะสูบยาสูบเพื่อการรณรงค์ลดละเลิกยาสูบในชุมชน

อุปกรณ์สาธิตปอดจำลองขณะสูบยาสูบเพื่อการรณรงค์ลดละเลิกยาสูบในชุมชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม อุปกรณ์สาธิตปอดจำลองขณะสูบยาสูบเพื่อการรณรงค์ลดละเลิกยาสูบในชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2558
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นราธิวาส place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

โครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมเป็นฐาน จ.นราธิวาส ใช้ธรรมนูญสภาชันชีเพื่อสุขภาพเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องการควบคุมยาสูบ ภายใต้ธรรมนูญสภาชันชีเพื่อสุขภาพ ได้มีการนำธรรมนูญฯ ไปใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น มัสยิดปลอดยาสูบ บ้านนี้ปลอดยาสูบ โรงเรียนปลอดยาสูบ ฯลฯ ทำงานร่วมกับประชาคมด้านสุขภาพ เน้นการสร้างนวัตกรรมสื่อเรื่องยาสูบ โดยการผลิตอุปกรณ์สาธิตปอดจำลองขณะสูบยาสูบเพื่อการรณรงค์ลดละเลิกยาสูบในชุมชน โดยประยุกต์จากกระปุกยาที่เป็นพลาสติกใสและใช้สายยางต่อที่ฝาเพื่อปั๊มลมเข้าออกโดยต่อเข้ากับไส้กรองอากาศสีขาวและกระปุกยา ปลายสายยางต่อกับที่ปั๊มลูกโป่งเพื่อปั๊มควันยาสูบลงไป ส่วนปลายอีกด้านต่อกับมวนยาสูบที่จุดไฟแล้วปิดฝาให้สนิททำเป็นระบบปิด เพื่อจำลองเป็นปอดของมนุษย์ และใส่น้ำเข้าไปในกระปุกยาเพื่อให้มีความชื่นภายใน เมื่อบีบที่ปั๊มลูกโป่ง ควันยาสูบจะถูกปั๊มผ่านท่อลงไปในขังในกระปุกยา เมื่อยาสูบที่ถูกจุดไฟเผาไหม้หมด 1 มวน สามารถโชว์ให้เห็นได้ว่าก้นยาสูบหรือไส้กรองอากาศจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลเข้ม

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • นราธิวาส
  • ปอด
  • ม.อ.
  • ยาสูบ
  • ลดละเลิก
  • ศจย.
  • สจรส.

ภาพถ่าย

วีดิโอ

  • อุปกรณ์สาธิตปอดจำลองขณะสูบบุหรี่

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย sirimon sirimon เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 15:47 น.