สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

การประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

การประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

30 พฤษภาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ สปสชงเขต 5 จ.ราชบุรี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

งานนี้จากคณะปฏิรูป 1. สนับสนุนลานกีฬาเพิ่มขึ้น 2. ให้คนเพิ่มการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น ทางส่วนกลางตั้งกรรมการ ประสานหน่วยงานต่างๆ ทาง สนส. สสส.ช่วยพัฒนาศักยภาพ

สรุปคุยกันเบื้องต้นเลือกราชบุรี ตรัง
1.ตั้งกรรมการ 2. สำรวจข้อมูล PA 3. ออกแบบสนามกีฬา สวนสาธารณะ เพิ่มการออก 4. ประสานหน่วยงานต่างๆ ผุ้สุงอายุ ผุ้ป่วย ncd มาพัฒนาทำแผนโครงการ

กกท.ส่วนกลาง 1. มองราชบุรี มีศักยภาพคนในท้องถิ่นออกกำลังกายเยอะ มีชมรมเยอะ ถูกมอบหมายลานกีฬาเกิดขึ้นที่นี้
2. บทบาท กกท.ของบเองไม่ได้ / ไปชวนคนชมรมต่างๆ มาของบ 3. ตัวแทน กกท สสส สปสช.เป็นพี่เลี้ยงเทรนการเขียนโครงการ 4. ติดตามประเมินผล 5. บทบาท กกท.เป็นหน่วยงานกลางติดตามประเมิน และถอบทเรียนเป็นตัวชี้วัดได้

อ.พงค์เทพ 1. ชมรมต่างๆ เห็นแล้วว่ามีแหล่งเงิน
2. เช่น ชมรมวิ่ง ถ้าจัดเรื่องวิ่งขอ สสส. / สสส.จ่ายชมรมวิ่ง 2,000 บาท
- ท้องถิ่นเล้ก สสส.สนับสนุน 10,000- 20,000
- วิ่งจอมบึงมาราธอน สสส.สนับสนุน
- ให้เขาคิดว่าถ้าชมรมเขาเติบโตยั่งยืน คืดว่าจะทำแผนอย่างไร

ผอ.สปสช. - ความเข้าใจตรงกัน คนที่กดปุ่ม คือ ผู้ว่า

อ.พงคืเทพ เตรียมงบประมาณไว้ 1. สำรวจข้อมูล PA
2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย / ควรจะมีพื้นที่ที่ไหนบ้าง
ยกตัวอย่าง ผู้สูงอายุมีมากไหม เช่น ผู้สูงอายุมี pa 500 คน ไม่เพียงพอ 400 คน จะดึงมาทำกิจกรรมอย่างไร
ผู้ป่วย ncds มาทำกิจกรรม
กกท.มีสนามกีฬา เต้นแอโรบิค ผุ้ป่วย ncd มีโปรเจีกพิเศษ มาตรวจสุขภาพ มาเช็คออกกำลังกาย กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน มีภาวะเนือยนิ่ง - อาจจะเริ่มกลุ่มเทรนนิ่ง มาต่อยอด เขาจะช่วยดึงมาสร้างเสริมสุขภาพอย่างไรบ้าง
- ค้นหาผุ้ป่วย ncds การเต้นแอโรบิก

ผอ.กกท.ราชบุรี
1. แกงหัวมุม
2. แกงค์รถรันนิ่ง
- เราสามารถชวนกลุ่มนี้ได้ แล้วไปชวนคนอื่นๆ มาเพิ่ม
- การเขียนปฏิบัติโครงการ
- สนามกีฬาราชบุรี มีบรืการฟรี เช่น ชมรมแอโรบิค ได้งบน้อย / ช่วยค่าไฟ กกท.
- กกท.เป็นรัฐวิสาหกิจ มีรายได้

ผอ.สปสช. ขั้นตอนที่วางไว้ 1-4

อ.พงค์เทพ
1. ฝากท่าน ผอ. คุยกับ กกท. ว่าตั้งกรรมการแล้วยัง แล้วไปคุยกับผุ้ว่า ถ้ายังไม่ตั้งเราเริ่มเรื่องของเรา 1 เริ่ม workshop ก่อน ชวนคนมาเขียนแผนโครงการ
3. เอาผู้ป่วย ncd มาใช้ลานกีฬาสาธารณะยังไง

พี่เลี้ยง:
กระทรวงสาธารณสุข: มี อสม.เข้ามาช่วยได้
- ราชบุรี ทาง สนส.เข้ามาช่วย - ทาง ผอ.สปสช.อยากให้ช่วยสนับสนุน กองทุนสนับสนุนกิจกรรม -
ผอ.กกท.ราชบุรี / ตอนนี้งานเราคอนข้างเยอะ
1. เชิญทาง สปสช.ไปคุยกัน คนที่มา 10 กลุ่ม
2. จัดกลุ่มเทรนวางแผน ปี 65
3. วางแผนดึงคนออกแบบ 4. เราทำภาพให้ชัด เรามาปฏิบัติจริงๆกันให้ชัด
5. ตอนนี้ทาง กกท.จะเดินไปคุย
6. ทาง สนส.และทีม สปสช.ไปเป็นพี่เลี้ยง
7. อาทิตย์ ไปรองสนาม ไปวิ่งราว

ในแต่ละแกนต้องหาแกน ที่มาทำเรื่องเอกสารการเงิน รายงานได้
อ.พงค์เทพ
เรื่องเทรน
1. ก่อนเทรนนิ่ง สิ่งที่เราต้องการคืออะไร
2. สิ่งที่ต้องการ ชวนกลุ่มต่างๆ มาคุยกันก่อน

อ.พงค์เทพ
1. ให้น้องคุยกับคุณอะคร้าว
2. ให้นัดคุยทาง zoom กันก่อน ชวนกลุ่มต่างๆ เข้ามาทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำโครงการ 3. จัด workshop เทรนการเขียนโครงการขอทุน สปสช.โดยมีกิจกรรมและใช้ลานกีฬาของ กกท.

กกท กลางสรุแ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนลานกีฬา ระดับจัหวัดมีแล้วยัง 2. กลไกการขับเคลื่อน จะทำกลุ่มเล้ก หรือกลุ่มใหญ่ 3. เราจะขับเคลื่อนอย่างไร เบื้องต้น กกท.ประชาสัมพันธ์กลุ่มต่างๆ ผอ.กกท ราชบุรี ใกล้ชิดกับล่มต่างๆ ดึงเขามารับฟัง
4. พูดคุยแบบเต็มรุปแบบทำโครงการ /
5. เชิญ อ.พงคืเทพ มาสอนเทรนนิ่งการเขียนโครงการ

อ.พงค์เทพ ถ้าคณะกรรมการ จังหวัด
- เชิญกองทุน 100 กว่าแห่ง มาช่วยสนับสนุนการขอทุนการออกกำลังกาย
- เอามาเขียนโครงการ
-
อ.พงค์เทพ / ผอ.สปสช.เขต 5
1. กลุ่มเป้าหมาย เทรนเจ้าหน้าที่ของ อบต.ทำแผน PA
2. ชักชวนคนเขียนโครงการ มาเขียนโครงการ
3. สปสช.โคชชิ่งทีม กลไก ไฟเขียว
4. ทาง สนส.เทรนนิ่งให้
1. ผู้ว่าออกหนังสือให้ส่งคนเข้ามาเทรนนิ่ง
2. เทรนนิ่งที่โรงแรม / หรือหอประชุมเทศบาลหรือ อบจ. / ค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ทาง สสส.ออกให้
หนังสือเชิญให้ทางผู้ว่าออกหนังสือเชิญ - อาจารย์พงค์เทพ ช่วยงบ 100,000 บาท

ผอ.สปสช.

สรุป 1. การประสานจะรบกวนทาง สปสช.กับท่านผู้ว่าออกหนังสือ 2. งบประมาณให้ กกท. ให้ทำเป็นโครงการตัวอย่าง กกท.ของจังหวัด และท้องถิ่น / ถ้ากิจกรรมมีการตรวจสุขภาพมีการใช้การออกกำลังกายในสนามกีฬา เขียนแบบนี้ ตอนนี้เรามีโครงการคลินิก

 • การสะสมไมค์วิ่ง จะสามารถความดัน


  กิจกรรมความร่วมมือ 1 สำรวจสถานการณ์ PA โดยเฉพาะการออกกำลังกาย 2 ออกแบบพื้นที่เชิงกายภาพ : สนามกีฬา พื้นที่สาธารณะ 3 ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะกับพื้นที่และกลุ่มวัย เพื่อการเพิ่ม PAโดยเฉพาะการออกกำลังกาย 4 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย เพื่อการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผน โครงการเพื่อการเพิ่ม PAโดยเฉพาะการออกกำลังกาย 5 ประสานความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนงบประมาณให้แก่แผนงาน โครงการในพื้นที่  จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และ แหล่งทุนอื่น 6 การติดตามและประเมินผลสำเร็จในการเพิ่มPAที่เพียงพอโดยเฉพาะการเพิ่มการออกกำลังกายของประชาชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open