สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

วางแผนจัดประชุมติดตามเว็บไซต์กองทุนฯ

วางแผนจัดประชุมติดตามเว็บไซต์กองทุนฯ

18 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนจัดประชุมติดตามเว็บไซต์กองทุนฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. วางแผนประชุมกับพี่เลี้ยงเขตและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ วันที่ 24-27 มี.ค. โดยเลือกจัดประชุมวันละ 1 เขต
  2.ให้พี่เลี้ยงและกองทุนเตรียมข้อมูล
 2. บันทึกแก้ไขข้อมูลก่อนวันประชุม เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกัน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open