สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง การปลูกพืชผสมผสานแยกส่วนในสวนยาง

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง การปลูกพืชผสมผสานแยกส่วนในสวนยาง

1 มีนาคม 2564
Subaida madsamanSubaida madsaman
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. กระบวนการผลิตคลิปวิดีโอการพูดคุย การวางแผนกำหนดเรื่องราวที่จะถ่ายทำ
  2. กำหนดระยะเวลาของคลิป
  3. เขียนสคริปของเนื้อหาเรื่องราวที่จะสื่อสารการเตรียมอุปกรณ์และนักแสดง
  4. ถ่ายทำและบันทึกเรื่องราวเพื่อมาตัดต่อการตัดต่อตามเทคนิคและความถนัดของเทคนิคของแต่ละคน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. คลิปวีดีโอ ผ่านช่องทาง : Youtube Sanan 07

- Link : https://youtu.be/NYKSK_StLP8 ผู้รับชม 3.7kครั้งและมีผู้เข้า ถึง12.9k ครั้ง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 lock_open