การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน

รอ...ลงทะเบียนครับ

ทีมงานนักศึกษา AMS รอต้อนรับชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมแจกผ้าห่มกันหนาว