เพื่อนช่วยเพื่อนพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืนทางการศึกษา

เพื่อนช่วยเพื่อนพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืนทางการศึกษา

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม เพื่อนช่วยเพื่อนพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืนทางการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หน่วยงานหลัก สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อชุมชน 13 โรงเรียนในเขต อำเภอหางดงและอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.สุชาดา เมฆพัฒน์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ดร.ภูเบศ พวงแก้ว สาขาบริหารการศึกษา
การติดต่อ 0861173716
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ภาคเหนือ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย suchada suchada เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 14:04 น.