พัฒนาศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หน่วยงานหลัก วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
หน่วยงานร่วม สนง.พม.ลำพูน
ชื่อชุมชน บ้านพระบาทพัฒนา
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาภากร ปัญโญ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 64/7 หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 091-8563464
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ลำพูน ลี้ นาทราย place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ผู้ดูแลผู้พิการ
  • ผู้พิการ
  • สิทธิประโยชน์

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย apakon1971_lp apakon1971_lp เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:19 น.