โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่ทำการเกษตร ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่ทำการเกษตร ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่ทำการเกษตร ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
หน่วยงานร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด
ชื่อชุมชน ตำบลม่วงตึ๊ด
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางจีรพร ยศอาลัย
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 089 -8507516
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
น่าน ภูเพียง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย jee_nana8507516 jee_nana8507516 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:11 น.