การบริหารจัดการน้ำชุมชน เพื่อสร้างระบบป่าเปียกและการอุปโภคบริโภคของชุมชนบ้านยองแหละ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

การบริหารจัดการน้ำชุมชน เพื่อสร้างระบบป่าเปียกและการอุปโภคบริโภคของชุมชนบ้านยองแหละ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การบริหารจัดการน้ำชุมชน เพื่อสร้างระบบป่าเปียกและการอุปโภคบริโภคของชุมชนบ้านยองแหละ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
หน่วยงานร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
ชื่อชุมชน ชุมชนยองแหละ
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางรุ่งนภา จุลศักดิ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา นายวรพจน์ โพธาเจริญ
การติดต่อ 089 7910289
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2563 -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงใหม่ อมก๋อย อมก๋อย place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย rungnapa_adicet_19 rungnapa_adicet_19 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:11 น.