พัฒนานวัตกรรมอาหารจากอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพะเยา

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมอาหารจากอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพะเยา
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่อชุมชน ชุมชนไทลื้อ
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.รณกร สร้อยนาค
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การติดต่อ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 300,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พะเยา เชียงคำ หย่วน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย ronnakorn_up054 ronnakorn_up054 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:05 น.