การจัดการความรู้เพื่อการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การจัดการความรู้เพื่อการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย
สถาบันอุดมศึกษาหลัก
หน่วยงานหลัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครลำปาง
หน่วยงานร่วม เทศบาลเมืองพิชัย
ชื่อชุมชน ชุมชนพิชัย
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร.ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0866587778
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 100,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ลำปาง เมืองลำปาง พิชัย place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย sriprapai_bcnlp23 sriprapai_bcnlp23 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:02 น.