สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.พงค์เทพ ซูวารี ประชุมกับนายก อบจ.ภูเก็ต

อ.พงค์เทพ ซูวารี ประชุมกับนายก อบจ.ภูเก็ต

วัน อังคาร 4 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 - 18:00 น.

สถานที่ ภูเก็ต

โดย Syuwari เมื่อ 30 ก.ย. 65 17:14 น.