สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์ จัดค่ายเยาวชนโกตาบารู

อ.ซอฟียะห์ จัดค่ายเยาวชนโกตาบารู

วัน เสาร์ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

โดย sophie_nima เมื่อ 28 ก.ย. 65 16:05 น.