สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ทีมสื่อสร้างสุขใช้ Zoom 4

ทีมสื่อสร้างสุขใช้ Zoom 4

วัน เสาร์ 1 ตุลาคม 2565 - อาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 - 20:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 28 ก.ย. 65 15:29 น.