สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์ ประชุมความหลากหลายทางเพศ

อ.ซอฟียะห์ ประชุมความหลากหลายทางเพศ

วัน อังคาร 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ โรงแรมลีการ์เดนพลาซ่า

โดย sophie_nima เมื่อ 26 ก.ย. 65 15:30 น.