สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สอบปลายภาค วิชา HSM (หัวข้อ อ.พงค์เทพ)

สอบปลายภาค วิชา HSM (หัวข้อ อ.พงค์เทพ)

วัน อาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดย sim เมื่อ 26 ก.ย. 65 11:23 น.