สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.วรสิทธิ์-สอน HSM (Zoom 5)

อ.วรสิทธิ์-สอน HSM (Zoom 5)

วัน เสาร์ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดย sim เมื่อ 26 ก.ย. 65 11:22 น.