สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สมส.ขอใช้ห้องประชุม 1401

สมส.ขอใช้ห้องประชุม 1401

วัน พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:30 น.

ผู้ประสาน พัชรา สมส.

โดย hathaithip เมื่อ 26 ก.ย. 65 11:13 น.