สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์ ประชุม Food and Health Literacy

อ.ซอฟียะห์ ประชุม Food and Health Literacy

วัน จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ ดีอามานรีสอร์ท จะนะ สงขลา

โดย sophie_nima เมื่อ 22 ก.ย. 65 16:42 น.