สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์ ประชุมทีม AAR ผ่านซูม 5

อ.ซอฟียะห์ ประชุมทีม AAR ผ่านซูม 5

วัน ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 19:30 - 20:30 น.

โดย ketkanok เมื่อ 21 ก.ย. 65 15:11 น.