สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.พงค์เทพ เอ็กซ์ ประชุมเวทีประชาคมออกแบบกิจกรรมpaและพื้นที่สุขภาวะ ม.อ.ภูเก็ต

อ.พงค์เทพ เอ็กซ์ ประชุมเวทีประชาคมออกแบบกิจกรรมpaและพื้นที่สุขภาวะ ม.อ.ภูเก็ต

วัน พุธ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:30 น.

สถานที่ ณ ห้องฉายภาพยนต์ ชั้น 1 อาคาร 5A ม.อ.ภูเก็ต

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 20 ก.ย. 65 09:19 น.