สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จองห้อง1402 นุ้ย พัฒนาศักยภาพกลุ่มตลาดเขียว จ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส

จองห้อง1402 นุ้ย พัฒนาศักยภาพกลุ่มตลาดเขียว จ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส

วัน ศุกร์ 30 กันยายน 2565 - เสาร์ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย wanna เมื่อ 10 ก.ย. 65 11:17 น.