สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ด๊ะลาอุมเราะห์ที่ซาอุ

ด๊ะลาอุมเราะห์ที่ซาอุ

วัน ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565 - ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 15 ส.ค. 65 10:13 น.