สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ เพ็ญ จัด WS ให้ UNDP

อ เพ็ญ จัด WS ให้ UNDP

วัน อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 - พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย phen sukmag เมื่อ 21 ก.ค. 65 15:25 น.