สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สุวภาคย์ ลา

สุวภาคย์ ลา

วัน พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2565 - ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย sim เมื่อ 1 ก.ค. 65 15:04 น.