สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สอบปลายภาค วิชา HSM

สอบปลายภาค วิชา HSM

วัน อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โดย sim เมื่อ 1 ก.ค. 65 14:54 น.