สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.พงค์เทพ-สอน PPP (นำเสนอ zoom 5)

อ.พงค์เทพ-สอน PPP (นำเสนอ zoom 5)

วัน เสาร์ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 - 16:00 น.

โดย sim เมื่อ 1 ก.ค. 65 14:54 น.