สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์-สอน Ethics (zoom 5)

อ.ซอฟียะห์-สอน Ethics (zoom 5)

วัน อาทิตย์ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดย sim เมื่อ 1 ก.ค. 65 14:52 น.