สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.กุลทัต ทิพ ประชุมแผนอัตรากำลัง

อ.กุลทัต ทิพ ประชุมแผนอัตรากำลัง

วัน ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 - 16:30 น.

โดย Kullatat เมื่อ 24 มิ.ย. 65 09:11 น.