สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ทีม ประเมิน NF ยะลา ขอใช้ zoom 3

ทีม ประเมิน NF ยะลา ขอใช้ zoom 3

วัน พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 15:30 - 16:30 น.

สถานที่ zoom3

โดย Nuchi เมื่อ 23 มิ.ย. 65 15:30 น.