สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีติดตามเสริมพลัง พชต รูสะมิแล

เวทีติดตามเสริมพลัง พชต รูสะมิแล

วัน จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ รพ.สต รูสะมิแล

โดย sophie_nima เมื่อ 21 มิ.ย. 65 09:52 น.