สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเตรียมเว็บกองทุนสุขภาพตำบลฯนำร่องคความร่วมมือคณะปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะ

ประชุมเตรียมเว็บกองทุนสุขภาพตำบลฯนำร่องคความร่วมมือคณะปฏิรูปลานกีฬาสาธารณะ

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

วัน จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 11:00 - 13:00 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 20 มิ.ย. 65 16:18 น.