สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต อ.วรสิทธิ์ อ.เพ็ญ จ๊ะ ด๊ะ เอ็กซ์ ประชุมร่วมกับรองเลขา สพฉ.เชื่อมงาน EMS กับสุขภาวะทางทะเล ทาง Zoom1

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต อ.วรสิทธิ์ อ.เพ็ญ จ๊ะ ด๊ะ เอ็กซ์ ประชุมร่วมกับรองเลขา สพฉ.เชื่อมงาน EMS กับสุขภาวะทางทะเล ทาง Zoom1

วัน พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 12:00 - 13:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 17 มิ.ย. 65 12:02 น.