สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.เพ็ญ อ.เเคท นุช NF สงขลา ถอดบทเรียน

อ.เพ็ญ อ.เเคท นุช NF สงขลา ถอดบทเรียน

วัน ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 - เสาร์ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ บุรีศรีภู

อ.เเคท เข้าได้ 24 ครึ่งวันเช้า เเละ อ.เเคท เข้าได้ 25 ทั้งวัน

โดย Nuchi เมื่อ 14 มิ.ย. 65 14:54 น.