สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ เพ็ญ อ เเคท นุช ประชุมกับ NF สงขลาที่ บุรีศรีภู

อ เพ็ญ อ เเคท นุช ประชุมกับ NF สงขลาที่ บุรีศรีภู

วัน ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

อ.เเคท เข้าได้ครึ่งวันเช้า

โดย phen sukmag เมื่อ 14 มิ.ย. 65 14:12 น.