สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.เพ็ญ, นุ้ย, อ.สง่า, เปิ้ล ทำแผนพัฒนาตำบลบูรณาการระบบอาหาร ห้อง 1402 และ Zoom 1

อ.เพ็ญ, นุ้ย, อ.สง่า, เปิ้ล ทำแผนพัฒนาตำบลบูรณาการระบบอาหาร ห้อง 1402 และ Zoom 1

วัน อังคาร 21 มิถุนายน 2565 - พุธ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย wanna เมื่อ 14 มิ.ย. 65 13:44 น.